Начало

Нова видео проповед  " Смелостта да бъдеш различен "
 

  - Дата 27.03.2016г.

                                                                                               
        Здравейте, това е сайтът на църква "Кармил"!

Църква "Кармил" представлява общност от хора, които вярват, че Бог издига църквата Си като инструмент за Неговите цели и намерения на земята. Ние вярваме, че в църквата трябва да се развива климатът на духовно семейство. Църквата е място, където всеки да има възможността да срещне и преживее Бог реално, а не религиозно. Църквата е също място, където всички ние заедно да вярваме, мечтаем и градим.

Една от нашите цели е да възстановим угодното на Бога хваление и поклонение в Неговия дом. Убедени сме, че днес Бог ражда истински поклонници, които да Му се покланят преди всичко със своя живот. Друга цел е да говорим безкомпромисно словото на реформация, което да конфронтира духа на религия в църквата. Вярваме, че освен своя евангелски мандат, църквата има и обществен такъв. Реформация в църквата, която да доведе до трансформация в обществото. Църквата не трябва да изолира себе си от обществото, в което живее, понеже тогава обществото остава духовно бедно и без морален стандарт, а църквата се отдалечава от целта, за която Бог я е създал.

 

Надяваме се чрез съдържанието, което ще намерите в нашия сайт да бъдете изобилно благословени.

Бъдете редовни посетители, понеже ви предстои вълнуващи неща, които да чуете, видите и прочетете!


                                                                                                     
                                                                                                               п-р Георги Якимов